Podmínky slevové akce „-20% při nákupu za minimálně 3000 Kč”
(dále jen „Podmínky akce”)

 

 

I. Úvodní ustanovení


1. Tyto podmínky akce s názvem „-20% při nákupu za minimálně 3000 Kč” stanoví pravidla, rozsah a reklamu akce, podmínky používání a pravomoci účastníků akce a také povinnosti pořadatele.
2. Pořadatelem akce „-20% při nákupu za minimálně 3000 Kč” je eobuwie.pl SA se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861, základní kapitál: 2 000.000,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako "pořadatel").
3. Akce se realizuje prostřednictvím internetového obchodu pořadatele dostupného na adrese www.modivo.cz („Internetový obchod”). Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen „Účastník akce”)

II. Předmět akce a podmínky účasti


1. Předmětem akce je možnost využít slevu podle podmínek akce v čase trvání akce z ceny zboží značek uvedených na stránce: https://www.modivo.cz/c/akcja:20 (dále jen: „Produkty”) o 20% při nákupu produktu nebo produktů v minimální hodnotě 3000 Kč s DPH (Dále jen „Předmět akce“)
2. Akce probíhá v období od 19.10.2020 od 00:01 h. do 22.10.2020 do 23:59 h.
(dále jen „Délka trvání akce”).
3. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady kromě úhrady zakoupených produktů a ceny dopravy zvolené zákazníkem).
4. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.
5. K účasti na akci je třeba následující:
a) Přečíst a souhlasit s podmínkami slevové akce;
b) Vložit do košíku produkt nebo produkty značek, které jsou do akce zahrnuty, v celkové minimální hodnotě 3000 Kč
6. Sleva se uplatňuje jen při nákupu produktu nebo produktů v celkové minimální hodnotě 3000 Kč
7. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo s cenami produktů, které jsou platné v internetovém obchodě, pokud není uvedeno jinak.
8. Sleva neplatí na (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty v akci v internetovém obchodě, účastník akce je povinen je uhradit v plné výši.
9. Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.
10. V případě nákupu více než jednoho produktu se zleva rozdělí úměrně k množství zakoupených produktů.
11. V případě vrácení všech produktů zakoupených v rámci slevové akce ze strany účastníka na základě odlišných pravidel, získá účastník celou zaplacenou částku. V případě, že účastník slevové akce vrátí jen část produktů zakoupených v rámci slevové akce, získá finanční prostředky podle následujících pravidel:
a) pokud po zohlednění vrácených produktů zůstaly účastníkovi slevové akce produkty, jejichž celková částka představuje méně než 3000 Kč, ztrácí právo na slevu a organizátor mu vrátí příslušnou částku sníženou o hodnotu poskytnuté slevy,
b) pokud po zohlednění vrácených produktů zůstaly účastníkovi slevové akce produkty, jejichž celková částka představuje nejméně 3000 Kč, má právo na slevu poskytnutou při nákupu již vrácených produktů.

III. Reklamace


1. Případné reklamace týkající se slevové akce může účastník akce nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu: info@modivo.cz nebo písemně na adresu pořadatele: eobuwie.pl S.A. ul., Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace").
2. Všeobecná pravidla reklamace zboží jsou uvedená v podmínkách internetového obchodu na stránce https://modivo.cz/b/obchodni-podminky
3. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla) a popis důvodů reklamace
4. Vyjádření k reklamaci vyřizuje pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od jejího podání.
5. Reklamace vyřizuje pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Pravidla a podmínky slevové akce jsou uveřejněny na následující adrese: https://www.modivo.cz/20podminky
2. Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese: https://modivo.cz/b/obchodni-podminky.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu, chápaného jako (uzavřený katalog):
a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníků slevových akcí;
b) změna způsobu vedení slevové akce z technických nebo technologických důvodů;
c) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů;
d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení podmínek, tak, že prodávající zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby, na které se podmínky vztahují.
4. V případě změny podmínek slevové akce, pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek akce jejich zveřejněním na stránce https://www.modivo.cz/20podminky.
5. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na výše uvedené adrese.
Zielona Góra, Polsko, 15.10.2020