Podmínky slevové akce „Flash Deals do -50%”
(dále jen: „Podmínky akce”)


I. Úvodní ustanovení
1. Tyto podmínky akce s názvem: „Flash Deals do -50%r” stanoví pravidla, rozsah a reklamační proces, podmínky používání a pravomoci účastníků akce a také povinnosti pořadatele.
2. Pořadatelem akce „Christmas Deals do -50%” je eobuwie.pl SA se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861, základní kapitál: 2000 .000,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako "pořadatel").
3. Akce se realizuje prostřednictvím internetového obchodu pořadatele dostupného na adrese www.modivo.cz („Internetový obchod”), dle stanovených níže podmínek. W Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen „účastník akce”).
II. Předmět akce a podmínky využití slevy
1. Předmětem akce je možnost využít slevu podle uvedených podmínek v Podmínkách slevové akce po dobu trvání akce z ceny zboží uvedeného na stránce: https://modivo.cz/c/modivo/akcja:flashdeals („Zboží”). V případě zlevněných produktů je sleva 15% a u nezlevněných produktů je sleva 20% (Dále jen „Předmět akce“).
2. Akce probíhá dne 24.02.2021 od 00:01 do 28.02.2021 do 23:59 hodin (dále jen „Délka trvání akce”).
3. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady kromě úhrady zakoupených produktů a ceny dopravy zvolené zákazníkem).
4. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.
5. K účasti na akci je třeba v čase trvání akce provést následující kroky:
a) přečíst a souhlasit s podmínkami slevové akce;
b) Koupit produkt označený štítkem „Extra -15% s kódem: FLASH“ nebo „-20% s kódem: FLASH“ a před dokončením objednávky je třeba v košíku zapsat do příslušného políčka slevový kód: FLASH a kliknout na tlačítko „Použít kupón”. Při uvedení slevového kódu až po dokončení objednávky nebude sleva odečtena. Pokud výše uvedený slevový kód nebude uplatněný, znamená to, že kupující se zřekl práva k využití slevy na danou transakci. V této situaci v okamžiku uhrazení objednávky ztrácí právo na využití slevy v rámci dané objednávky.

6. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo s cenami produktů, které jsou platné v internetovém obchodě, pokud není uvedeno jinak.
7. Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty v akci v internetovém obchodě, účastník akce je povinen je uhradit v plné výši.
8. Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.
III. Reklamace
1. Případné reklamace týkající se slevové akce může Účastník akce nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu: info@modivo.cz nebo písemně na adresu pořadatele: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace").
2. Všeobecné podmínky reklamace na produkty jsou obsaženy v podmínkach Internetového obchodu na webové stránce https://modivo.cz/b/obchodni-podminky
3. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla) a popis důvodů reklamace.
4. Vyjádření k reklamaci vyřizuje pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od jejího podání.
5. Reklamace vyřizuje pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Účast v slevové akci znamená přijímání těchto podmínek slevové akce.
2. Pravidla a podmínky slevové akce jsou zveřejněny na následující adrese: https://modivo.cz/b/flashdealspodminky.
3. Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese: https://modivo.cz/b/obchodni-podminky.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu, chápaného jako (uzavřený katalog):
a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníků slevových akcí;
b) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů;
c) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů
d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení podmínek, tak, že prodávající zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby, na které se podmínky vztahují.
5. V případě změny podmínek slevové akce, pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek akce jejich zveřejněním na webové stránce https://modivo.cz/b/flashdealspodminky.
6. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na výše uvedené adrese.
Zielona Góra, Polsko, 28.01.2021.