Podmínky slevové akce „Více za méně”

(dále jen „Podmínky akce”)

 

I Úvodní ustanovení

 

1. Tyto podmínky akce s názvem „Více za méně” stanoví pravidla, rozsah a reklamu akce, podmínky používání a pravomoci účastníků akce a také povinnosti pořadatele.

 

2. Pořadatelem slevové akce „Více za méně” je eobuwie.pl SA se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861, základní kapitál: 2000 .000,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako "pořadatel").

 

3. Akce se realizuje prostřednictvím internetového obchodu pořadatele dostupného na adrese modivo.cz („Internetový obchod”). Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen „Účastník akce”)

 

II Předmět akce a podmínky účasti

 

1. Předmětem akce je možnost využít slevu účastníkem akce podle podmínek v čase trvání akce z původní ceny zboží značek uvedených na stránce: https://.modivo.cz označených heslem: „Více za méně” („Produkty”) výše uvedené v odst.3 níže (Dále jen „Předmět akce“).

 

2. Akce probíhá v období od 27.08.2020 od 00:01 h. do 30.08.2020 do 23:59 h.

(dále jen „Délka trvání akce”).

 

3. V rámci slevové akce bude cena výrobku, který spadá podle podmínek slevové akce, snížena:

a) o 200 Kč při nákupu za 2000 Kč a více

b) o 700 Kč při nákupu za 3 500 Kč a více

c) o 1440 Kč při nákupu za 4 800 Kč a více

 

           

 

4. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady kromě úhrady zakoupených produktů a ceny dopravy zvolené zákazníkem).

 

5. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.

 

6. Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty v akci v internetovém obchodě, účastník akce je povinen je uhradit v plné výši.

 

7. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.

 

8. Kód této slevové akce nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo s cenami produktů, které jsou platné v internetovém obchodě, pokud není uvedeno jinak.

 

9. Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.

 

 

III Reklamace

 

1. Případné reklamace týkající se slevové akce může účastník akce nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu: info@modivo.cz  nebo písemně na adresu pořadatele: modivo.pl SA ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace").

 

2. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla) a popis důvodů reklamace

 

3. Vyjádření k reklamaci vyřizuje pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od jejího podání.

 

4. Reklamace vyřizuje pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.

 

 

IV Závěrečná ustanovení

 

1. Účastí ve slevové akci účastník zároveň souhlasí s následujícím podmínkami.

 

2. Pravidla a podmínky slevové akce jsou zveřejněny na následující adrese: http://modivo.cz/premiumdealspodminky.

 

3. Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese: http://modivo.cz/premiumdealspodminky.

 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu, chápaného jako (uzavřený katalog):

a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníků slevových akcí;

b) změna způsobu vedení slevové akce z technických nebo technologických důvodů;

c) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů;

d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení podmínek, tak, že prodávající zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby, na které se podmínky vztahují.

 

4. V případě změny podmínek slevové akce, pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek akce jejich zveřejněním na stránce http://modivo.cz/premiumdealspodminky.

 

5. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na výše uvedené adrese.

 

 

 

Zielona Góra, Polsko, 27.08.2020