Podmínky slevové akce „- 40% na druhý produkt”
(dále jen „Podmínky akce”)

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky akce s názvem „- 40% na druhý produkt” stanoví pravidla, rozsah a reklamu akce, podmínky používání a pravomoci účastníků akce a také povinnosti pořadatele.
2. Pořadatelem akce „- 40% na druhý produkt” je eobuwie.pl SA se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861, základní kapitál: 2000 .000,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako "pořadatel").
3. Akce se realizuje prostřednictvím internetového obchodu pořadatele dostupného na adrese www.modivo.cz („Internetový obchod”). Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen „Účastník akce”)

II. Předmět akce a podmínky účasti

1. Předmětem akce je možnost využít slevu podle podmínek v čase trvání akce z ceny produktů na každý druhý levnější produkt, který bude zahrnut do akce a bude uvedený na stránce: www.modivo.cz/second40 (Dále jen „Předmět akce“).

Například, při vložení do košíku dvou nezlevněných produktů, při splnění podmínek uvedených v podmínkách slevové akce, sleva bude uplatněna na jeden levnější produkt. Při vložení třech produktů, po splnění podmínek uvedených v podmínkách slevové akce, sleva bude uplatněna na jeden nejlevnější nezlevněný produkt. Při vložení čtyřech produktů, po splnění podmínek uvedených v podmínkách slevové akce, sleva bude uplatněna na dva nejlevnější nezlevněné produkty.

2. Sleva se poskytuje ve výši označené na grafice vedle každého produktu a činí 40% na druhý produkt
3. Sleva se poskytuje na původní cenu a nelze ji kombinovat s jinými akcemi

4. Akce probíhá v období od 22.10.2020 od 00:01 h. do 25.10.2020 do 23:59 h.
(dále jen „Délka trvání akce”).

5. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady kromě úhrady zakoupených produktů a ceny dopravy zvolené zákazníkem).

6. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání. Do akce nejsou zahrnuty produkty dostupné v internetovém obchodě, ale nejsou označeny jako zahrnuty do akce (při dodání do košíku produktu nezahrnutého do akce nebude sleva na tento produkt načtena. Tento produkt také nebude zohledněn pro potřeby načtení slevy v případě přidání do košíku jiného produktu, který již bude označený jako zahrnutý do akce).

7. K účasti na akci je třeba následující:
a) Přečíst a souhlasit s podmínkami slevové akce;
b) Otevřít stránku https://www.modivo.cz/second40 a vybrat zobrazené tam produkty nebo otevřít stránku https://modivo.cz a vybrat produkty označené jako produkty zahrnuté do akce;
c) Vložit do košíku minimálně dva produkty, které jsou do promoakce zahrnuty;
d) Sleva bude v košíku automaticky načtena pod podmínkou, že v košíku budou minimálně dva produkty označené jako zahrnuté do akce.

8. Kód této slevové akce nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo s cenami produktů, které jsou platné v internetovém obchodě, pokud není uvedeno jinak.
9. V případě současného nákupu několika produktů, na které se vztahuje akce, se sleva počítá pro každý produkt zvlášť.
10. Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.


III. Reklamace

1. Případné reklamace týkající se slevové akce může účastník akce nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu: info@modivo.cz nebo písemně na adresu pořadatele: modivo.pl SA ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace").

2. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla) a popis důvodů reklamace


3. Vyjádření k reklamaci vyřizuje pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od jejího podání.

4. Reklamace vyřizuje pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky slevové akce jsou uveřejněny na následující adrese: https://www.modivo.cz/second40podminky.

2. Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese: https://www.modivo.cz/podminky.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu, chápaného jako (uzavřený katalog):
a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníků slevových akcí;
b) změna způsobu vedení slevové akce z technických nebo technologických důvodů;
c) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů;
d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení podmínek, tak, že prodávající zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby, na které se podmínky vztahují.

4. V případě změny podmínek slevové akce, pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek akce jejich zveřejněním na stránce https://www.modivo.cz/second40podminky.

5. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na výše uvedené adrese.

Zielona Góra, Polsko, 22.10.2020