Podmínky slevové akce „Let's Go Shopping

(dále jen „Podmínky akce”)

 

I Úvodní ustanovení

 

1. Tyto podmínky akce s názvem Let's Go Shoppingstanoví pravidla, rozsah a reklamu akce, podmínky používání a pravomoci účastníků akce a také povinnosti pořadatele.

2. Pořadatelem akce Let's Go Shoppingje eobuwie.pl SA se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, REGON (IČ): 970569861, základní kapitál: 2000 .000,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako "pořadatel").

3. Akce se realizuje prostřednictvím internetového obchodu pořadatele dostupného na adrese modivo.cz („Internetový obchod”).

4. Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen „Účastník akce”)

 

II Předmět akce a podmínky účasti

 

1. Předmětem akce je možnost využít slevu účastníkem akce podle podmínek v čase trvání akce z původní ceny zboží značek uvedených na stránce: https://www.modivo.cz/c/shopping

2. („Produkty”) ve výši, která je uvedena v odst.2 níže (Dále jen „Předmět akce“).

3. Sleva je poskytována ve výši označené znakem vedle každého produktu a činí v závislosti od produktu, 20% nebo 30%.

4. Sleva se odpočítává z původní ceny a nelze kombinovat s jinými slevami.

5. Akce trvá od 24.09.2020 r. od 00:01 hodin do 27.09.2020 r. do 23:59 hodin (dále jen „Doba trvání akce”).

6. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady kromě úhrady zakoupených výrobků a ceny dopravy zvolené zákazníkem).

7. Některé výrobky mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.

8. K účasti na akci je třeba následující:

a) Přečíst a souhlasit s podmínkami slevové akce;

b) Vložit do košíku výrobky, které jsou do akce zahrnuty;

c) Před dokončením objednávky je třeba v košíku zapsat do příslušného políčka slevový kód: SHOPPING a kliknout na tlačítko „Použít kupón”. Při uvedení slevového kódu až po dokončení objednávky nebude sleva odečtena. Pokud výše uvedený slevový kód nebude uplatněný, znamená to, že kupující se zřekl práva k využití slevy na danou transakci. V této situaci v okamžiku uhrazení objednávky ztrácí právo na využití slevy v rámci dané objednávky.

9. Kód této slevové akce nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo s cenami výrobků, které jsou platné v internetovém obchodě, pokud není uvedeno jinak.

10.V případě současného nákupu několika výrobků, které jsou zahrnuty do akce, se sleva odpočítává pro každý produkt zvlášť.

11. Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.

 

III Reklamace

 

1. Případné reklamace týkající se slevové akce může účastník akce nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu: info@eobuv.cz  nebo písemně na adresu pořadatele: eobuwie.pl SA ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace").

2. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla) a popis důvodů reklamace

3. Vyjádření k reklamaci vyřizuje pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od jejího podání. 

4. Reklamace vyřizuje pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.

 

IV Závěrečná ustanovení

 

1. Pravidla a podmínky slevové akce jsou uveřejněny na následující adrese: https://modivo.cz/shoppingpodminky

2. Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese: https://www.modivo.cz/podminky-obchod.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu, chápaného jako (uzavřený katalog):

a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníků slevových akcí;

b) změna způsobu vedení slevové akce z technických nebo technologických důvodů;

c) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů;

d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení podmínek, tak, že prodávající zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby, na které se podmínky vztahují.

4. V případě změny podmínek slevové akce, pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek akce jejich zveřejněním na stránce https://modivo.cz/shoppingpodminky

5. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na výše uvedené adrese.

 

 

Zielona Góra, Polsko, 24.09.2020