Podmínky akce „New APP”
(dále jen: „Podmínky akce”)

 

 

 


I. Úvodní ustanovení
1. Tyto podmínky Akce s názvem: „New APP” (dále jen „Sleva”) stanoví pravidla, podmínky, rozsah a reklamační postup akce, podmínky používání a pravomoci Účastníků akce a také povinnosti Pořadatele. (dále jen „Podmínky Akce”).
2. Pořadatelem akce „New APP" je MODIVO S. A. se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861, základní kapitál: 2.008.001,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako „Pořadatel”).
3. Akce se realizuje prostřednictvím mobilní aplikace MODIVO dostupné pro mobilní zařízení (dále jen „Aplikace”).
4. Akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří po splnění podmínek slevy se stávají Účastníky akce (dále jen „Účastník akce”).


II. Předmět akce a podmínky využití slevy
1. Předmětem akce je možnost, aby Účastník akce využil výhody akce za podmínek uvedených v Podmínkách slevové akce po dobu trvání akce, včetně poskytnutí slevy během akce Účastníkovi akce, snížení ceny zlevněných a nezlevněných produktů o 100 Kč (dále jen „Předmět akce”).
2. Hodnota zakoupených produktů, která opravňuje k využití slevy ve výši 100 Kč, činí minimálně 1000,00 Kč brutto (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát korun českých), což znamená, že účastník akce obdrží od pořadatele akce slevu, která sníží cenu zakoupených produktů o 100 Kč pokud nakoupí produkty zahrnuté v slevové akci v mobilní aplikaci MODIVO za minimální částku 1000,00 Kč brutto (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) („Sleva”).
3. Akce probíhá v období od 01.02.2023 od 00:01 až do odvolání (dále jen „Délka trvání akce”).
4. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup produktů v akci není spojen s dalšími náklady kromě úhrady zakoupených produktů účastnících se akce a ceny dopravy produktů zvolené zákazníkem).
5. Akce platí na zlevněné a nezlevněné produkty. Z akce jsou vyloučeny následující značky: https://modivo.cz/b/vyloucene_znacky_s_akce
6. K účasti na akci je třeba v čase trvání akce provést následující kroky:
a. přečíst a souhlasit s podmínkami slevové akce;
b. spustit Aplikaci a přidat do košíku produkty účastnící se slevové akce v hodnotě minimálně 1000,00 Kč brutto do Košíku;
c. před dokončením objednávky je třeba v košíku zapsat do příslušného políčka slevový kód: MYAPP a kliknout na tlačítko „Použít kupón”.
Při uvedení slevového výše uvedeného kódu (MYAPP) účastníkem akce až po dokončení objednávky nebude sleva odečtena. Pokud výše uvedený slevový kód nebude uplatněný, znamená to, že kupující se zřekl práva k využití slevy na danou transakci. V této situaci v okamžiku uhrazení objednávky ztrácí právo na využití slevy v rámci dané objednávky.
Výše uvedený slevový kód (MYAPP) může použít každá přihlášená osoba pomocí Aplikace pouze jednou.

Akce platí pouze na první nákup v aplikaci.
7. Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty v akci v mobilní aplikaci MODIVO, které účastník akce je povinen je uhradit v plné výši. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.
8. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo s cenami produktů, které jsou platné v internetovém obchodě, aplikaci nebo kamenném obchodě MODIVO, pokud podmínky akce, slevy, reklamní kampaně, speciální nabídky nebo ceny produktů nestanoví jinak.
9. V případě současného nákupu několika produktů, sleva se vypočítává pro každý jednotlivý produkt zvlášť.
10. Předmět akce nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.


III. Reklamace
1. Případné reklamace týkající se slevové akce může účastník akce nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu: info@modivo.cz nebo písemně na adresu pořadatele: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace”).
2. Obecná ustanovení reklamace zboží jsou obsažená v podmínkách internetového obchodu na adrese https://modivo.cz/b/obchodni-podminky
3. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla)
a popis důvodů reklamace.
4. Vyjádření k reklamaci vyřizuje pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději
do 14 dnů od jejího podání.
5. Reklamace vyřizuje pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.


IV. Závěrečná ustanovení
1. Tyto pravidla a podmínky slevové akce jsou zveřejněny na následující adrese: https://modivo.cz/b/newapp
2. Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese: https://modivo.cz/b/obchodni-podminky.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu, chápaného jako (uzavřený katalog):
a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníků slevových akcí;
b) změna způsobu vedení slevové akce z technických nebo technologických důvodů;
c) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů;
d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení podmínek, tak, že prodávající zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby, na které se podmínky vztahují.
4. V případě změny podmínek slevové akce, pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek akce jejich zveřejněním na stránce: https://modivo.cz/b/newapp
5. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na výše uvedené adrese.Zielona Góra, Polsko, 03.10.2022.

 

Odkaz k předchozím podmínkám: https://modivo.cz/b/newapp_022022